SEMPOZYUMA KALAN
SÜRE

GÜN


Toplam Ziyaretçi: 187

KONUŞMACILAR
 
Dr. Ali Asghar Aziz Pour
azizpour.aliasgar@gmail.com

Tahran Bilim ve Araştırma Bölümü

Şehriyarın "sehndiye" adli şiirin de göğe çıkış mektupi 
Ali Asgar Jamrasi
a.jamrasi@gmail.com

Şehriyarda Makul İlham Almuşam - Şehriyardan Çoklu İlham Almışam

Arş. Gör. Zuhal Eroğlu Koşan
zuhaleroglu@uludag.edu.tr

Yahya kemal'in İzide Şehriyar
Arş. Gör. Ebru Kuybu
ebrukuybu@uludag.edu.tr

Heyder Babaya Selam Şiirinde Yansıma Yoluyla Ortaya Çıkan Söz Varlığı

Doç. Dr. Esmira Fuad
esmirafuad@mail.ru

Üstad Şehriyarın Türk dünyası edebiyyatında yeri-mevkiyi/Şehriyar irsinde kadın
Fikret Alizade
0504111351@mail.ru

Muhammet Hüseyin Şehriyar yaratıcılığında mantıksal-anlamsal bağlar

Doç. Dr. Gülay Durmaz
cavdurel@uludag.edu.tr

Aynı Toprakların Yetiştirdiği Üç Büyük Şair: Hafız, Fuzuli, Şehriyar

Doç. Dr. Mümtaz Sarıçiçek
mumtazs@erciyes.edu.tr

Şehriyar'ın Şiirlerinde Mevsim Olgusunun Mitsel/Arketipsel Yönden Tahlili

Doç. Dr. Özlem Ercan
ozlemercan@uludag.edu.tr

Aynı Toprakların Yetiştirdiği Üç Büyük Şair: Hafız, Fuzuli, Şehriyar
Elhan Yurdoğlu
elxan.yurdoglu@yahoo.com

Muhammet Hüseyin Şehriyar Şiirlerinde Türk Medeniyetinin Ortak Değeri: Halk Edebiyatı Örnekleri

Kubra Saadun Jaafer
kubrasaadoun@yahoo.com

Heyder Baba Şiirine Yazılmış Nazireler Üzerine

Naseraddin Al İzadeh
na.alizadeh2005@gmail.com

1990'dan Sonra İran'da yayınlanan Türkçe Dergiler

Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun
bercilasun@gmail.com

Derya Êledim Şiiri Etrafında
Prof. Dr. Alev Sınar Uğurlu
alevsinar@uludag.edu.tr

Şiirlerinden hareketle Mehmet Akif ve Şehriyar

Prof. Dr. Hatice Şahin
hatices@uludag.edu.tr

Şehriyar'ın Şiirlerine İkilemeler, Tekrarlar, Deyimler Üzerine
İsa Özkan
iozkan@gazi.edu.tr

Ana Dili Türkçeye İran'da ve Türk Dünyasında İtibar Kazandıran Şair: Mehemmed Hüseyin Şehriyar

Prof. Dr. Mustafa Cemiloğlu
mcemilog@uludag.edu.tr

Haydarbaba Şiirinde Anadolu Motifleri
Prof. Dr. Yavuz Akpınar
yavuzakpinar@gmail.com

Şehriyar'ın Türk Kültüründeki Yeri

Prof. Dr. Elman Quliyev
elman.guliyev@box.az

Muhammet Hüseyin Şehriyar yaratıcılığında Milliyetin Tezahür Formları
Robabeh Taghizadezonuz
rtaghizadehzonuz@bilkent.edu.tr

İran'da Şehriyar Hakkında Yapılan Yayınlar

Ülker Elman kızı Baxşıyeva
ulker.baxsiyeva@mail.ru

Şehriyar "Heyderbaba" şairi kimi
Aynur Afet qızı Qafarlı
qafali1976@mail.ru

Yard. Doç. Dr. İkram Çınar
ikramcinar@gmail.com

Bir Düşünür Olarak Şehriyarın Eğitim Anlayışı
Yousef Hosni Azami
yousefazami@gmail.com

Şehriyardan Şiirler

Yard. Doç. Dr. Şamil Yeşilyurt
samilyesilyurt@gmail.com

Şehriyar'ın Şiirlerinde Dağ Olgusu
Dr. Hilal Akça
hakca@erciyes.edu.tr

Şehriyar'ın Şiirlerindeki Bitkilerin ve Hayvanların Mitsel/Arketipsel Yönden İncelenmesi

Saliha Cömert
salihacomert50@gmail.com

Türkiye'ye Hayali Sefer Şiirinde Arketipsel Yolculuk
Ece Serrican
eceserrican@hotmail.com

Şehriyar'ın Şiirlerinde Türk(iyeli) Aydınlar

Büşra Boza

Şehriyarın Şiirlerinde Mevsim Olgusunun Mitsel/Arketipsel Yönden Tahlili

Saadettin Eğri
sadettin@uludag.edu.tr

Şehriyarda Romantizm Etkileri


Salim Çonoğlu

Şehriyar’ın Şiirlerinde Kültürel Belleğin Yansıması ve Yurtseverlik Dili

Ali Duymaz
ali_duymaz@hotmail.com

Şehriyar’ın Türkçe Şiirlerinde “Türklük” ve “Türkiye Algısı”


MİSAFİRLER

Prof. Dr. Adalet Muradov
rector@unec.edu.az

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Rektörü
Doç. Dr. Elşen Bağırzade
elshan.baqirzade@aseu.edu.az

Rektör'ün Başdanışmanı

Dr. Yagoup Aghdam
aghdam.acc@gmail.com

Misafir
Doç. Dr. Ferruh Tuzcuoğlu
tuzcuoglu@sakarya.edu.tr

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Türk Dünyası İşletme Fakültesi Dekanı

Öğr. Gör. Yusif Aliyev
aliyev.yusif@gmail.com

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Türk Dünyası İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı